כתובת 36. המסע המאוחר לצור (לפי מהדורה A)

מאז המסע הראשון נגד צור בשנות השישים של המאה ד לפסה"נ ( ראו כתובת , ( 35 במשך כעשרים שנה , שררו יחסים תקינים בין אשור ובין צור " רוכלת העמים אל איים רבים . " הדיווח שלפנינו על התקוממות בצור היבשתית מופיע במהדורת האנאלים המאוחרת ' ) גליל ראסם' ( A = שנערכה בשנת 643 לפסה"נ . הקשר בין היחידות המדווחות באנאלים הוא ספרותי ולא תמיד כרונולוגי , כך שניתן לשער שבין שנת 645 ( מהדורת האנאלים שלפני 'ראסם ( ' ושנת , 643 פעל הצבא האשורי בחוף הפיניקי במהלך מסע לסוריה שמטרתו היתה להשיב את הסדר על כנו באותו אזור . הקרבות בצור הם העדות האחרונה לפעילות אשור במערב , ומכאן הערכות שונות בשאלת נסיגתה של אשור מן המערב . מהדורה : Streck , Assurbanipal , pp . 80-83 ; Borger , D 8 ? qq , loqinr p . 69 תרגומים : ANET , p . 300 ; WAT 1 / 4 , p . 401 בשובי ( מן המסע נגד הערבים , ( לכדתי את אש , שלחוף הים מושבה . o 128-115 הרגתי את אנשי אש אשר לא נכנעו לפחותיהם 0 ) לא העלו מנחה , מתן ארצם . בקרב האנשים שלא נכנעו עשיתי שפטים . את אליהם 0 ) אנשיהם שללתי לארץ אשור . את אנשי עכו הלא כנועים טבחתי . את גוויותיהם על כלונסא...  אל הספר
מוסד ביאליק