כתובת 35. המסע המוקדם לצור (לפי מהדורה B)

בעל מלך צור שנכנע לאםרחדון במהלך המסע האשורי למצרים 671 ) לפםה"נ , ( שמר אמונים לאשור ולא השתתף במרד שיזם תרהקה מלך מצרים . וכשיצא אשורבנפל בראשית מלכותו לדכא מרד זה , סיפק לו בעל אוניות להובלת הצבא האשורי וציודו למצרים ( השוו כתובת . ( 34 אך לקראת סוף העשור הראשון למלכות אשורבנפל , מרד בעל באשור בנסיבות שאינן ברורות . בעקבות כניעתו של בעל , נוסדה פחווה אשורית על החוף מול האי , עדות לכך היא משרתו של בל חרךשךא ( מושל כר אסחדון ) כפחת צור , שהיה אפונים בשנת . 650 תיאור המסע נגד צור דווח לראשונה במהדורה B שנתחברה סביבות 649 לפסה"נ . מהדורה : A . C . Piepkorn , Historical Prism Inscriptions of Asluirbanipal , Chicago 1933 , pp . 40-45 ; Borger , Assurbanipal , pp . 28-29 תרגום : ANET , pp . 295-296 ; WAT 1 / 4 , pp . 399-400 ; TPOA , pp . 133-134 במסעי השלישי יצאתי נגד בעל מלך צור היושב בתוך הים אשר לא 70-41 p שמר את דבר מלכותי , לא ציית למוצא שפתי . הקפתי אותו בביצורים וחיזקתי את השמירה שאנשיו לא ייצאו . בים וביבשה תפסתי את כל מסילותיו וניתקתי את דרכו . מים , מצרך המחיה את נפשם , היה יקר ...  אל הספר
מוסד ביאליק