פרק שמיני אשורבנפל

פעולותיו של אשורבנפל 627-669 ) לפסה"נ ) סוכמו באנאלים ובמספר רב של כתובות סיכום אשר נתחברו במהלך למעלה משלושים שנה . סדר המסעות באנאלים הוא בעיקר גיאוגרפי והם סוקרים את ניצחונות הצבא ממצרים בדרום מערב האימפריה עד בבל ועילם שבדרום מזרח . בין מהדורה למהדורה חלו קיצורים והשמטות , וכמובן הוכנסו תוספות על כיבושים חדשים שהתרחשו מומן הופעת המהדורה הקודמת .  אל הספר
מוסד ביאליק