כתובת 33. שבר לוח מנינוה

לוח חומר זה , ששרדו ממנו רק שלושה שברים , הכיל תיאורים של מסעות אסרחדון והוא בין הדוגמות הבודדות של רישום אירועי מלכותו לפי סדר המסעות . מתוארים בו השלבים המוקדמים של המסע לעבר מצרים , דרך החוף הפיניקי וארץ ישראל ; יחודי הוא תיאור הנוף בצפון סיני והמעבר במדבר בעזרת הערבים תושבי האזור . מהדורה : Borger , Asarhaddon , § 76 , pp . 111-112 תרגומים : 398- , קק ANET , pp . 292-293 ; TPOA , pp . 129-130 ; WAT 1 / 4 , 399 פנים , במסעי העשירי , האל אשור t ] שמתי פני אל ארץ מכן (?) . 18-6 י י יי [ ומלח , [ אשר בפי האנשים ננקראות ] כוש ומצרים . גייסתי את צבאות אשור העצומים אשר בתתך . [ בחודש ניסן , החודש הראשון , יצאתי מאשור עירי ועברתי את החידקל 0 ) הפרת בגאתתם . [ בהרים קשים התקדמתי כראם . במהלך מסעי , הקפתי בסוללות את בעל מלך צור , אשר בטח בתרהקה מלך כוש חברו , ופרק את עול אשור אדוני והשיב לי בחוצפה . אוכל ומים מחיית נפשם מנעתי מהם . מתוך ( אזור ) ארץ מצרים גייסתי את המחנה שלי והישרתי דרכי לארץ מלח . מהלך 30 שעות כפולות מן העיר אפק שבגבול ארץ שומנרון ] עד העיר רפיח שבאזור נחל מצרים , מקום אשר ...  אל הספר
מוסד ביאליק