כתובת 32. כתובת נהר אל־כלב

מצפון לבירות במצוק מול הים ליד שפך נהר אל כלב , הנציח אסרחדון את כיבוש מצרים בכתובת ניצחון ( ליד כתובותיהם של מלכי אשור ומלכי מצרים קודמים . ( הכתוב שחוק מאוד , אך ניתן להתרשם מגודלה של ביזת מצרים . מהדורה : Borger , Asarhaddon , § 67 , pp . 101-102 תרגום : ANET , p . 293 3-1 [ אשור , אנ , אנלל , [ אא , שמש , אדד , מרדך , [ אשתר , "השבעה , " האלים הגדולים ] כולם , קובעי גורל , המעניקים [ למלך אהוב ] ם כוח וגבורה . 7-4 [ אסרחדון , מלך גדול , מלך ] עז , מלך ארץ אשור , מושל בבל , [ מלך שומר ואבד , [ מלך כךךניש , כולן , מלך מלכי [ מצרים , פתרוס ו ] כוש , מלך ארבע כנפות הארץ , בן סנחריב , [ מלך גדול , מלך חז ] ק , מלך תבל , מלך אשור . ' 35-ל בחדווה ובשמחה לתוך מוף עיר מלכותו [ נכנסתי [ ... על ... משובץ זהב , התיישבתי בעליצות ... נשק x x ... כסף זהב ... אחר כך ... * \ , \ [ נכנ ] סתי ... (?) ארמונו , אליו ואלותיו של תרהקה מלך ארץ כוש , יחד עם רכושם ... ] כשל ] ל מניתי . אשת המנלך ופילג ] שיו , אשנחנך ] יורש העצר שלו xxx x [ ... ] העומדים לפניו ... נכנס , [ רכוש ... [ בזה ] ב , (?) אבן התכלת ...  אל הספר
מוסד ביאליק