כתובת 31. מצבת תל זנג'ירלי

אסרחדון הקים מצבה זו ( גובהה 3 . 50 ( 'מ בשער העיר שמאל ( היא תל ונגיירלי שבררום מערב תורכיה סמוך לגבול הסורי ) בשובו כמנצח ממצרים . חקוק עליה סיכום מלא יחסית של מהלך הקרבות במצרים נגד תרהקה בשנת 671 ( לסיכום אחר , ראו בכרוניקה הבבלית [ כתובת , [ 39 אחור שר . ( 28-23 בחזית המצבה תבליט ובו נראה המלך מחזיק שני אנשים קטני מידה ברסן ובאפיהם חחים ; לפי הלבוש , יש לזהותם כבנו השבוי של תרהקה מלך מצרים ובעל מלך צור שהיה שותף למרד נגד אשור ( על הקרב נגד בעל , ראו כתובת . ( 33 מהדורה : 98-99 . קק Borger , Asarhaddon , § 65 , תרגום : ANET , p . 293 תצלום : ANEP . no . 447 אחיי , אשר לתרהקה מלך מצרים וכוש , מקולל אלוהותם הגדולה , הנחלתי ' 50-37 לו מפלה כבדה מאשחפך עד מוף עיר מלכותו , מהלך 15 יום , יום יום ללא הפסקה . היכיתיו חמש פעמים בחץ וץעוד ) חץ , מכה שאץ לה מרפא . על מוף עיר מלכותו צרתי ולכדתי ( אותה ) בחצי יום באמצעות מנהרות , פרצים ( בחומות , ( ובסולמות . הרסתי והחרבתי ובאש שרפתי ( אותה . ( את אשת המלך , את נשי ארמונו , את אשנחך , יורש העצר , ויתר בניו ובנותיו , נכסיו ורכושו , סוסיו , בקר ו...  אל הספר
מוסד ביאליק