כתובת 30. קטעים ממנסרת 'נינוה א'

תיאורי הקרבות שהתנהלו בצידון ובאת , וכן רשימת הממלכות הווסאליות במערב מובאים על פי כתובת סיכום מלכותית המכונה 'נינוה' ( משום סעיפי הסיום המדווחים על בנייה בעיר הבירה . ( הכתובת נתחברה לראשונה בשנת 676 לפסה"נ ועודכנה במהדורות מאוחרות עד שנת . 673 רק במהדורה D חולקו המסעות וסופררו . מהדורה : Borger , Asarhaddon , Nin . A , Ep . 5 , pp . 48-49 ; Ep . 7 , p . 50 ; Ep . 21 , pp . 59-60 תרגומים : ANET , pp . 290-291 ; TPOA , pp . 126-129 ; TUAT 1 / 4 , pp . 393- 397 ספרור השורות לפי בותר , על פי מהדורה , A טור , 11 שר ; 82-65 טור 111 שוי . 19-1 התאריך ] " במסעי השני " [ הוא ממהדורה ס , והמלים בין הכוכביות (* - *) חסרות במהדורה . D 82-65 , 11 [ במסעי השני [ , עבךמלכת מלך צידון , שלא ירא את אדנותי , לא שמע למוצא שפתי , בטח בים הסוער ופרק את עול האל אשור . את צידון עיר מבטחו , השוכנת בלב הים , שטפתי כמו מבול . עקרתי את חומתה ואת יסודותיה והשלכתי לתוך הים , ואת מקום מושבה איבדתי . את עבךמלכת מלכה , שברח מפני כלי נשקי ללב הים , בדבר האל אשור אדוני , תפסתיו כמו דג בים וכרתי את ראשו . את אשתו , בני...  אל הספר
מוסד ביאליק