כתובת 29. קטע של מנסרה משנת 697

כתובת משנתו השמינית של סנחריב , המסכמת ארבעה מסעות מלחמה , מסתיימת בתיאור מפורט ביותר של הבנייה בנינוה בירת אשור , תיקונים ושיפוצים בארמונות הישנים וגם בבנייה החדשה . היקף העבודות חייב גיוס כוח אדם רב ביותר וזה ההסבר לתגליות ההמוניות שנתבצעו בכל ארצות האימפריה . מפסקה קטנה זו ניתן לשרטט את גבולותיה הרחבים של האימפריה : מארץ הכשרים בדרום , מני במזרח , עד אנטוליה בצפון ולאורך ים התיכון במערב מפיניקיה עד פלשת . מהדורה : Frahm , Sanherib , pp . 72-73 , lines 1-30 בעת ההיא , נינוה עיר המקדש הנעלה , האהובה על אשתר ... אשר מימי 3 ° - < קדם , המלכים שקדמו לי , אבותי אשר שלטו על אשור לפני והנהיגו את עבדי אנלל , אף אחד מהם לא נתן דעתו ולא חשב להרחיב את שטח העיר , לבנות חומה , לסלול רחובות , לברות תעלות , ולטעת עצים , מאף אחד ) לא שם לב ולא הרהר על הארמון שבתוכה , הדביר , בית שלטונו שמרחבו היה קטן ובנייתו לא היתה מושלמת . ( עד ש < אני סנחריב , מלך התבל , מלך אשור , נתתי את דעתי ועוררתי את לבי לעשות עבודה זו לפי פקודת האלים . את תושבי ארץ הכשדים , הארמים , מאנשי ) מני , קןרה וחילןל , פלשת והעיר צו...  אל הספר
מוסד ביאליק