כתובת 28. תבליטי לכיש

תבליטי קיר מרשימים על לוחות גדולים ( מהם שרדו רק תשעה ) שהתגלו בארמונו ה'דרומי מערבי' של סנחריב בנינוה מנציחים את כיבושה של העיר לכיש בשפלת יהודה . מיקום התבליטים בחדר מרכזי ( מסי ( xxxvi מצביע על חשיבות האירוע וכן על הרושם שביקשו מתכנני הארמון ( כנראה במצוות המלך ) להעביר למבקרים בארמון ( ראו דיון אצל ראסל . ( הכיתוב שעל התבליטים נמצא בשני מלבנים מימינה ומשמאלה של דמות המלך המתואר יושב על כיסאו כשהוא סוקר את שבויי העיר עוברים לפניו . קרב זה הונצח במיוחד בגלל השתתפות המלך בו , בנוסף להיות לכיש עיר מרכזית במערכה כולה . מניתוח התבליטים והשוואתו לממצא הארכאולוגי עולה כי התיאור משקף ראליה סביבתית ( ראו אוסישקין ) ואולי אף צבאית ( אפעל ) המתאימה לתל לכיש ( לדעה אחרת , יעקובי . ( מהדורה Luckenbill , Sennacherib , p . 156 , No . XXV . תרגומים : ANET , p . 288 ; TPOA , p . 124 ; WAT 1 / 4 , p . 391 ; COS 2 , p . 304 תצלום : urn ; ANEP , nos . 371-374 תורת המלחמה , עמ' 379-375 סנחריב , מלך התבל , מלך אשור , יושב על כיסא מלכות ושלל העיר שמאל לכיש מובל לפניו . אוהל סנחריב מלך אשור . ימיז העיר לכי...  אל הספר
מוסד ביאליק