פרק שישי סנחריב

מלחמותיו של סנחריב 681-705 ) לפסה"נ ) התרכזו בשתי חזיתות , במערב נגד הברית של כמה ממלכות בפיניקיה ובארץ ישראל שחזקיהו מלך יהודה היה מראשיה , ובדרום נגד הכשרים והעילמים בהנהגת מרדך בלאדן . הקרבות במערב הסתיימו בהכרעה צבאית לטובת אשור ( ראו דיון בהמשך , ( בשונה מהמערכה בבבל שנמשכה בהפסקות עד שנת 689 והסתיימה בחורבן בבל . סנחריב נרצח על ידי בנו , אולי על רקע מדיניותו הבבלית ובחירתו באסרחדון כיורשו ( השוו מל"ב יט , nc הכרוניקה הבבלית מס' 1 נראו כתובת , 39 שוי . ([ 35-34  אל הספר
מוסד ביאליק