כתובת 26. כתובת 'עזקה'

בלוח זה שנתגלה בנינוה דווח בין היתר על מסע צבאי נגד חזקיהו מלך יהודה וכיבוש העיר עזקה . בראשית המחקר האשורולוגי יוחסו שני שברי הלוח ששרדו למלכים שונים , האחד ( K 6205 ) לתגלת פלאסר ג' והשני BM ) ( 82-3-23 , 131 לםרגון בי , ורק לאחרונה נתברר שהם חלקים של טקסט אחד ( ראו נאמן . ( הסגנון הפיוטי והלשון המליצית של הכתוב מזכירים את הימכתב לאל' שנתחבר לאחר המסע הצבאי ' ) השמיני ( של סרגון ב' לאררט , ולכן אפשר שלוח זה גם הוא 'מכתב לאלי שנתחבר לאחר המסע של סרגון ב' לארץ ישראל , ככל הנראה בשנת 712 לפסה"נ ( להצעה המקדימה את המכתב לשנת , 720 ראו פוקס , וגם פראם ; נאמן מייחס אותו לימי סנחריב . ( מהדורה : N . Na ' aman , "Sennacherib ' s 'Letter to God' on His Campiagn to Judah " , BASOR 214 ( 1974 ) , pp . 25-39 ; Frahm , Sanherib , p . 230 תרגום : TPOA , pp . 123-124 ; COS 2 , pp . 304-305 ( שתי השורות הראשונות אינן ניתנות לקריאה ) [ האל אשור תמך ] בי ואל ארץ ינהודה הלכתי . ב ] מהלך מסעי , את המנחה של מ [ לך [ [ ] האל האשור אדוני , את המחוז [ של חזקי ] הו היהודי כמו [ ] [ ] 5 העיר עזקה , בית מבטחו ...  אל הספר
מוסד ביאליק