כתובת 23. לוח אבן מכלח

כתובת סיכום המנציחה את סיום השיקום של ארמון אשורנצרפל בי בכלח . לפי שמות המקומות שנכבשו או נכנעו לםרגון , הכתובת נתחברה בשנת 716 בקירוב . להלן שתי הפסקות הדנות בניצחונות המלך , וביניהם כניעת יהודה . מהדורה : H . Winckler , Die Keilschrifttexte Sargons , Leipzig 1889 , pp . 168- 172 תרגומים : ANET , p . 287 ; TPOA , pp . 110-111 ; TUAT 1 / 4 , p . 387 שליט מהולל , אשר נלחם בחמבנגש מלך עילם באזור דר והנחיל לו 9-7 מפלה , המכניע את ארץ יהודה אשר מקומה רחוק ; העוקר את ( אנשי ) ארץ חמת , אשר את מלכם יאבך תפס במו ידיו ; ההודף את ארץ ככמ , אויב רשע , העושה סדר בארץ מני הפרועה ; המטיב לב ארצו ומרחיב את גבול אשור . מלך מקפיד , רשת ( המפילה את ) הלא כנועים , אשר ידו תפסה את פסך 12-10 מלך ארץ חת ועל כרכמיש תחומו , הפקיד את האיש שלו . המגלה את שנחת , אשר הוביל את כאכ מלך ארץ תבל אל אשור , מחוזו , ועל ארץ משך הטיל את עולו . הלוכד את ארץ מני , כךל , ופתר , הנוקם את נקמת ארצו , המכה את ארץ מדי הרחוקה עד למוצא השמש . המכניע את ארץ יהודה אשר מקומה רחוק . לדעה המקובלת , פסקה זו 9-7 מתיחסת לתשלום מם על יד...  אל הספר
מוסד ביאליק