כתובת 22. קטע ממצבה מקפריסין

המצבה הוקמה באי לאחר ששבעת מלכי קפריסין סרו למרותו של סרגון ( סביבות 708 לפסה"נ . ( השורות להלן מתארות את דיכוי המרד נגד סרגון בי בראשית מלכותו . מקום גילויה המדויק של המצבה אינו ידוע ולפי עדות אחת היא נתגלתה בלרנקה ; היום היא מוצגת במוזיאון הממלכתי בברלין ( ראו תדמור . ( מהדורה : H . Winckler , Die Keilschrifttexte Sargons , Leipzig 1889 , p . 178 , col . ii , lines 51-65 תרגומים : ANET , p . 284 ; WAT 1 / 4 , pp . 385-386 65-51 . " את ארץ חמת [ לכל ] אורכה סחפתי כמבול . את יאבך [ מלכם ] יחד עם משפחתו ולוחנמיו , [ שלל ארצם , כבולים , אל ארץ אשור הנובלתים 300 . [ מרכבות , 600 פרנשים , [ נושאי מגן ורומנח , [ גיינסתי ] מתוכם וצירפתי לחיל מלכותי . 6300 אשורים , רוטנאים , [ הנושבתי ] בתוך חמת . את סריסי כ [ פחה ] עליהם הפקדתי והטלתי a מס ומננחה . [ 6300 65-51 , 11 אשורים , חטנאים , [ הנושבתי ] בתוך חמת . תיאור מקביל ממצבה אחרת של סרגון ( באוסף בורובסקי , ראו למברט : ( 6300 אשורים חטאים , מחקתי את פשעם וריחמתי עליהם , והושבתים בקרב ארץ חמת . מנחה , נשיאת סל 0 ) מס עובד הטלתי עליהם כמו שהמלכ...  אל הספר
מוסד ביאליק