כתובת 21. כתובת הגליל מס' 1

כמה שורות בכתובת גליל של סרגון ב' שנתגלה בח'ורסאבאד מתייחסות בקצרה אל פעולותיו בארץ ישראל . מהדורה : D . G . Lyon , Keilschriffexte Sargon ' s , Leipzig 1883 , p . 32 , lines 19-20 ; Fuchs , Sargon // , p . 34 תרגומים : TPOA , pp . 112-113 ; WAT 1 / 4 , p . 386 ; COS 2 , p . 298 סרגון , נציב אנלל , כוהן , הנבחר של אשור , אהוב אנ ודגן , המלך הגדול , המלך העז , מלך התבל , מלך אשור , מלך ארבע כנפות הארץ ... המרעיד את ארץ בית עמרי הרחבה , שהנחיל מפלה למצרים ברפיח , ואת חנון מלך עזה הביא כבול לאשור ; הלוכד את בני תמוד , אבךך , מךסמנ , עיפה 0 ) אשר את שאריתם העברתי , והנחתים בתוך ארץ בית עמרי . ניסוחים מקבילים לתיאורים אלה נמצאים בכתובות 17 ו . 19  אל הספר
מוסד ביאליק