כתובת 20. כתב זכויות של העיר אשור

על לוח חומר גדול , שנתגלה בנינוה , מסוכמות פעולותיו של סרגון בי בשנים הראשונות למלכותו . הכתובת מכונה 'כתב זכויות' מאחר שנושא זכויות העיר אשור נמצא במרכז הדיון . בפתיחה מודה סרגון לאל אשור על שבחר בו למלך , ובתמורה החזיר סרגון לעיר אשור , מחוז הקודש של האל , את זכויותיה הנושנות שלטענתו הופרו על ידי קודמו , שלמנאסר . 'ה מעתה יהיו תושבי העיר פטורים מגיוס לצבא ומעבודות כפייה שבהם חייבים יתר אזרחי הממלכה . בפסקה נפרדת , מתוארים אירועי השנה השנייה למלכותו 720 ) לפסה"נ , ( ומתברר שרק בשנה זו הגיע סרגון למערב כדי לדכא את המרד שפרץ שנה וחצי קודם לכן , בעלותו לשלטון . מהדורה : H . W . F . Saggs , "Historical Texts and Fragments of Sargon 11 of Assyria I . The 'Assur Charter' " , Iraq 37 ( 1975 ) , pp . 11-20 תרגומים : TPOA , pp . 106-107 ; TUAT 1 / 4 , p . 387 ; COS 2 , p . 295 26-1 « בשנת מלכותי השנייה , כשישבתי על כס מלכותי ואת כתר אדנותי שמנתי לראשי , [(?) פוררתי את כוחות חמבנגש מלך עילם . הנחלתי מפלה לאלנבך ] מחמת , שלא היה ראוי לכיסא ( מלכות ) ולא היה מתאים לארמון , וברעותו את עמו [ לא [ ....  אל הספר
מוסד ביאליק