כתובת 19. קטעי אנאלים מח'ורסאבאד

האנאלים של סרגון ב' הועתקו כמה פעמים על קירותיהם של חדרים שונים בארמון המלך בח'ורסאבאד , ולמרות הכפילויות , עדיין חסרים קטעים שלמים . ההשלמות נעשו על פי כתובת הסיכום ( ראו כתובת ( 17 והמנםרה מכלח ( ראו כתובת . ( 18 האנאלים , כמו כתובות הסיכום השונות , נתחברו לרגל בניית העיר דור שרכן 707 ) לפסה"נ . ( מהדורה : 86-87 , 89-90 , 110 , 132-135 . קק Fuchs , Sargon // , תרגומים : ANET , pp . 285-286 ; TPOA , pp . 108 , 112 ; TUAT 1 / 4 , pp . 378- 381 ; COS 2 , pp . 293-294 18-10 בשנת מול [ כי ... השומחונים [ ( חסרות שתי שורות ) ] המביאים לי ניצחון , אנתם נלחמתי 27 , 290 ] , [ ... אנשים היושבים בתוכה ] שללתי . 50 מרכבות לחיל מלכותי מנתוכם גייסתי ] ... [ את שומרון יחתר משהיתה קודם יישבתי . אנשים מארצות כיבתשי הבאתי לתוכה מס ] ומנחה הטלתי עליהם כמו ( על ) אשורים . את הננמל החתום של מצרים פתחתי ואת אנשי אשור ומצרים ] בללתי אלה עם אלה , כך שיסחרו ביניהם . 57-23 בשנת מלכותי השנייה , אלבנך מחמת ... את [ ... הרחבה בקרקר כינס ושבועת [ האלים הגדולים ארפד , צמר , [ דמשנק , ש ] ומרונן ] המריד [ נגדי ... ...  אל הספר
מוסד ביאליק