כתובת 18. קטע מכתובת סיכום מכלח

הפעולות של סרגון ב' בשומרון הרשומות במנטרה מכלח תואמות ברובן את התיאור שבאנאלים , אם כי יש בה כמה חילופי נוסח , במספר הגולים שהוגלו משומרון וגם בגודל היחידה שגויסה לצבא המלך . כנהוג בכתובות סיכום , סדר הצגת האירועים גיאוגרפי ללא התייחסות לתאריכי התרחשותם . מהדורה : C . J . Gadd , "Inscribed Prisms of Sargon II from Nimrud" , Iraq 16 ( 1954 ) , pp . 179-180 , cols . iv , lines 25-49 תרגומים : TPOA , pp . 109-110 ; WAT 1 / 4 , p . 382 ; COS 2 , pp . 295-296 49-25 . 1 v [ השומרונים , אשר באו בדברים עם מלך [ עוין (?) ל ] י שלא להשתעבד [ ולא לש ] את מס , ויצאו לקרב , בכוח האלים הגדולים אדוני , נלחמתי בהם . [ 2 ] 7 , 280 אנשים , יחד עם מתכבותיהם ] ואלי מבטחם , מניתי [ כ ] שלל . גייסתי מתוכם 200 מרכבות ( ל ) חיל מלנכותי ] ואת שאריתם הושבתי בארץ אשור . חזרתי ויישבתי את שומרון יותר משהיתה קודם , ואנשים מארצות כיבושי הבאתי לתוכה . את סריסי כפחה הפקדתי עליהם ועם אנשי אשור מניתי אותם . את הוד האל אשור אדני פרשתי על המצרים והערבים , ובהזכרת שמי הלם לבם 0 ) רפו ידיהם . פתחתי את [ הנ ] מל החתום של מצ...  אל הספר
מוסד ביאליק