כתובת 17. כתובת סיכום מח'ורסאבאד

כתובת סיכום זו שנתחברה כשנתיים לפני מותו של סרגון ב' 707 ) לפסה"נ בקירוב . ( הכתובת נחקקה על הקירות בחמישה חדרים שונים בארמון המלך בבירתו החדשה דור שרכן ( ח'ורסאבאד . ( האירועים אינם מסודרים בסדר כרונולוגי וניתן לתארך אותם רק לפי ניתוח הנסחים השונים של האנאלים השונים . מהדורה : Fuchs , Sargon // , pp . 196-198 , 219-222 תרגומים : ANET , pp . 284-286 ; TPOA , pp . 107-109 , 113-114 ; TUAT 1 / 4 , pp . 383-385 ; COS 2 , pp . 296-297 27-23 משנת מולכי עד שנת מלכותי החמש עשרה , הנחלתי מפלה לחמבנגש מלך עילם בבקעת דר . צרתי ולכדתי את שומרון . 27 , 290 אנשים היושבים בתוכה שללתי ; 50 מרכבות מתוכם גייסתי ואת שאריתם לימדתי משמעת . את סריסי הפקדתי עליהם ואת מס המלך הקודם הטלתי עליהם . חנון מלך עזה עם רע התרתן של מצרים יצאו נגדי לערוך קרב ומלחמה ברפיח . הנחלתי להם מפלה . רע פחד מקול כלי נשקי ונמלט , ומקומו לא נראה . את חנון מלך עזה לכדתי במו ידי . קיבלתי את מנחתו של פרעה מלך מצרים , שמש מלכת הערבים , ית'עאמר השבאי , זהב עפר הרים , סוסים וגמלים . 36-33 יאבך החמתי , איש נקלה , שאינו ראוי לשלטון , איש...  אל הספר
מוסד ביאליק