פרק חמישי סרגון השני

סרגון ב' 705-721 ) לפסה"נ ) עלה לכס המלוכה באשור לאחר מותו של שלמנאסר . 'ה לפי הערכת רוב ההיסטוריונים , סרגון לא היה יורש העצר החוקי ( אם כי בחינה מחודשת של המקורות מלמדת על היותו בנו של תגלת פלאסר . ( 'ג רק לאחר תום המאבק לביסוס שלטונו , יצא למסעות צבאיים כדי להשיג את מרות אשור על הממלכות שמרדו בה במות קודמו . לשאלות רבות על פועלו של סרגון ב' בארץ ישראל אין פתרון מחמת השתמרותן הגרועה של הכתובות מימיו והסתירות הרבות בין העדויות עצמן . להלן יוצגו שתי מערכות מרכזיות , כיבוש שומרון והגליית תושביה , והמלחמה באשדוד . תיארוך האירועים מימי מלכותו בעייתי במיוחד בשל ההבדל של שנה אחת ברישום התאריכים בין האנאלים מחיורסאבאד לבין המנסרות מנינוה . לפי הסברו של תדמור , סופרי ח'ורסאבאד העבירו אירועים מאוחרים לשנים בהן לא היה המלך פעיל בשדה הקרב כדי ליצור רושם שסרגון יצא כל שנה למסע מלחמה . משום כך דומה ששיטת מניין השנים שעל המנסרות מנינוה עדיפה .  אל הספר
מוסד ביאליק