כתובת 16. קטעי אנאלים - כיבושים בגליל

שני קטעי אנאלים פגומים מאוד ( תדמור , מס' 18 ומסי ( 24 משמרים כל מה ששרד מן הכתובות של תגלת פלאסר ג' על ההתרחשויות בארץ ישראל בין השנים . 732-734 בשורות אלה מדווח על הגליות מן הגליל העליון והן משלימות את הכתוב במל"ב טו , כט . התרגום להלן מבוסס על שני הקטעים ממהדורות שונות של האנאלים ; מס' 18 משמש כבסיס לתרגום וההשלמות ( המופיעות בהבלטה ) באות ממס' . 24 מהדורה : Tadmor , Tiglath-pileser /// , Annals no . 18 , no . 24 , pp . 80-83 תרגומים : ANET , p . 283 ; TPOA , pp . 100-101 : TUAT 1 / 4 , pp . 372-373 ; COS 2 , p . 286 [ ... ] x [ ] ... ] כמו ] ערפל נ ] אותו [ של [ 16 מחוזות של ארץ בית ע מ [ רי [ .... x ] שבויים מן העיר [ - בך , 625 שבויים מן העיר [ ... ] x ] שבויים מן העיר ] חנתן , 650 שבויים מן העיר [ 7 , [ ... 400 ] x ] שבויים מן העיר י ] טבת , 656 שבויים מן העיר ז ס [ ... 13 , 520 עם רכושם [ ... [ ... ] העיר אךמ , העיר מרם , [ הרים קשים ( למעבר ) [ ... ... ] מתנת ] מאשקלון את שבועתו [ הפר ומרד נגדי [ ... ... ] את מפלתו של חצין ראה ובהתקפת ... [ פחד נפל עליו ] [ רכבת בן [ ... על כס...  אל הספר
מוסד ביאליק