כתובת 14. כתובת סיכום מס' 8

שבר גדול של לוח חומר ועליו שרידי כתובת סיכום ; נתגלה בכלח ואולי הוא חלק מאותו לוח בו מופיעה רשימת מעלי המס ( ראו כתובת . ( 11 התיאורים מקבילים לאלה בכתובות 12 ו . 13 מהדורה : Tadmor , Tiglarh-pileser /// , Summary 8 , pp . 176-179 תרגומים : TPOA , pp . 103-104 ; TUAT 1 / 4 , pp . 375-376 ; COS 2 , pp . 29 & - 291 תצלום : Tadmor , Tiglath-pileser /// , plate LVI [ ] X [ ... [ ... שלו ביבשה [ ... ] [ ... שפכתי . את העיר הזאת ינחד עם t ... [ ... בלב הים רמסתי אותם עד [ כלה , [ ... [ ... 5 ? ולבו דפק והוא לבש שק [ ] [ ... שנהב , עץ הבנה משובץ אבנים ( יקרות , ( זהב עם [ ] [ ... שנהבים , שמן טוב , בשמים מכל המינים , סוסים ממנצרים [ ... xx [ ... מכשפנ שלחוף הים [ העליון ... עד [ [ ... ביד פקידי מושל העיר צנמך מיניתי . [ . ... «« כמו ע ] שב מלאתי בפגרי לוחמיו [ את המישור [ ... ... יחד עם ] רכושם , בקרם , צאנם , חמוריהם [ ] [ ... בתוך היכלו [ ] ... כפחת חטאם קיבלתי , ועל ארצם [ חסתי [ ... ... חנ ] ון העזתי פחד מפני כלי נשקף ) החזקים וא [ ל מצרים ברח .  אל הספר
מוסד ביאליק