כתובת 13. כתובת סיכום מס' 4

כתובת סיכום זו היתה חקוקה על אבן מרצפת גדולה , שרק חלק ממנה נחשף על ידי לייארד בחפירות בכלח . דפוסי הנייר של שברי הלוח שנעשו באתר אבדו ; הטקסט שוחזר הודות לתעתיקים של ג'ורג' סמית במחברותיו . הקטע ששרד מקביל לכתובות הסיכום כתובות מס' 12 ו , 14 ותאריך חיבורה שנת . 729 מהדורה : 136-143 . קק Tadmor , Tiglath-pileser /// , Summary 4 , תרגומים : ANET , pp . 283-284 ; TPOA , pp . 101-102 ; WAT 1 / 4 , pp . 373- 374 [ ... ] אשר [ ... ] העיר חדרך 1 T : - עד הר סאנא - , [ ? ] ... ] גב [ ל ... צ ] מר , ערקה , זמנך [ [ ... אסנ , [ סיג , מ ] אךב , ךסצנך [ [ ... הערים ... ] xx [ ... ] הים ] העליון שלטתי . שישה מפקיתי ] [ כפחות עלי ] הם מיניתי . נ ... כש ] פנ שליד הים העליון [( [ העיר ק ] נת , גל [ עד ו ] אבל ** יד גבול בית עמתי ] [ ארץ בית חז ] אל הרחבה לכל הינקפה ] לגבול ארץ אשור הוספתי . x ] פקיד ] י כפחות [ עליהם מ ] ניתי . חנון העזתי [ אשר מפני ] כלי נשקי נמלנט ואל ] מצרים ברח - את עזה ... ] נכנסתי / לכדתי [ . את רכושו ואלינו שללתי . צלם אלוה ] י אדוני 10 וצלם מלכותי [ מזהב עשיתי ו ] בתוך היכל ...  אל הספר
מוסד ביאליק