כתובת 12. כתובת סיכום מס' 9

קטע מלוח חומר גדול ששבריו נתגלו במקדש האל נבו בכלח . נשמר בו תיאור קצר של הכיבושים במערב בשנים 732-734 , 738 והוא מקביל לשני תיאורים נוספים של אותם אירועים ( השוו כתובות 13 ו . ( 14 למרות ששלושת הלוחות משלימים זה את זה , עדיין קיימים ספקות לגבי זיהוים של כמה אירועים . סדר הדיווח הוא בעיקר גיאוגרפי היסטורי כנהוג בכתובות סיכום ; החלוקה לסעיפים במקור ( הסופר מתח קווים ביניהם . ( כל כתובות הסיכום של תגלת פלאסר גי נתחברו בשנת 729 או קצת אחריה , כפי שנלמד מהשוואתן ומן הנוסחה שבפתיחה הכתובת : "משנת מולכי עד שנת 17 למלכותי . " מהדורה : Tadmor , Tiglath-pileser /// , Summary 9 , pp . 186-189 תרגומים : TPOA , pp . 102-103 ; TUAT 1 / 4 , pp . 376-378 ; COS 2 , pp . 291- 292 [ העיר ד [ 1 דרך עד [ ההר ] סנאא , [ העיר כשפנ שליד הים העליון , אחיי [ צמר , ערקת ] [ ל ] גבול ארץ אשור הוספתי . את שני פקידי כפחות [ הפקדתי עליהם [ . [ ארץ בית ] חזאל הרחבה לכל היקפה מ [ הר הל ] בנון עד העיר גלענד , העיר אבל [^ - [ אשר לג ] בול ארץ בית עמרי לגבול ארץ אשור הוספתי . פקידי [ כפחה הפקדתי עליהם [ . 5 [ חי ] רם ...  אל הספר
מוסד ביאליק