כתובת 11. כתובת סיכום - רשימה של מעלי מס בשנת 734

רשימה זו באה בכתובת סיכום ( מס' ( 7 על לוח חומר גדול שרק כמחציתו הגיעה לידנו . כיבושי תגלת פלאסר גי "משנתי הראשונה עד שנת שבע עשרה' מובאים בסדר גיאוגרפי ממזרח למערב , ואחריהם סיכום כל הארצות שהיו כפופות לו . למרות שהכתובת נערכה בשנת , 729 הרשימה משקפת את תחום השלטון האשורי בשנת . 734 תאריך זה נקבע על פי הזכרתם של מתנת מלך אשקלון וחנון מעזה בין מעלי מס לאשור . שניהם לא נכנעו לתגלת פלאסר ג' בעת מסעו לארץ ישראל בשנים . 732-734 כמו כן , לא נזכרו ברשימה ממלכות ארם דמשק , ישראל , וצור שבאותן שנים עדיין נלחמו בתגלת פלאסר . 'ג מבחינה ספרותית , הרשימה מתחלקת לשתי יחידות , הראשונה כוללת את שמות המלכים כפי שהם מופיעים ברשימות משנות 738 , 740 ( ראו כתובות 9 ו , ( 10 והשנייה שהיא חדשה , כוללת את מלכי פיניקיה , דרום סוריה וארץ ישראל . כנספח לרשימה מוזכרים שני אירועים 'חדשים' יותר , כניעת מנהיגי תבל וצור שלא נכללו ברשימה המסכמת . מהדורה : 170-171 . קק Tadmor , Tiglath-pileser /// , Summary 7 , תרגומים : ANET , p . 282 ; TPOA , p . 104-105 ; TUAT 1 / 4 , pp . 374-375 ; COS 2 , p . 289 תצלום : Tadmor...  אל הספר
מוסד ביאליק