המצבה מאיראן מימי תגלת־פלאסר השלישי (מוזיאון ישראל)