כתובת 10. המצבה מאיראן - רשימה של מעלי מס

מצבה אחת בלבד שרדה מימי תגלת פלאסר ג' והיא נתגלתה באזור כרמנשח שבמערב איראן ; רק שלושה שברים ממנה ידועים ( שניים מהם נמצאים במוזיאון ישראל . ( המצבה הוקמה במהלך המסע להרי הזגרוס בשנת 737 לפסה"נ , והיא השנה האחרונה המדווחת בתיאור ההיסטורי שבמצבה . רשימת המלכים מעלי המס באה בתום הסקירה הכללית של תשע שנות פעילות המלך , לפני הברכות והקללות המסיימות בדרך כלל כתובות מלכותיות . כמה נקודות מלמדות שהרשימה אינה מעודכנת לשנת , 737 שנת המסע , אלא משקפת את המצב שקדם לה . ברשימה משנת 738 מלך צור הוא חירם ( ראו כתובת ;( 9 חירם מלך בצור עד שנת 734 כעדות רשימת הוואסלים מאותה שנה ( ראו כתובת . ( 11 יוצא שאתבעל מלך צור המוזכר במצבה קדם לחירם . נוסף לכך , ברשימת מעלי המס שבמצבה חסר שמו של מלך חמת , ודומה שבזמן עריכת הרשימה עדיין נמשכה התסיסה באזור חמת ורק בשנת , 738 במסע נגד עזריהו , הוכרע גורלה ( ראו כתובת . ( 8 אם כן , רשימת המס במצבה זו קודמת לזו של האנאלים ( ראו כתובת , ( 9 וככל הנראה נערכה בשנים . 739-740 מסתבר שהסופרים שנתלוו לצבא במסעו לקחו אתם חומר כתוב , מוכן לשימושם כשיתבקשו לחבר כתובות במהלך המ...  אל הספר
מוסד ביאליק