כתובת 9. קטע אנאלים משנת 738 - רשימה של מעלי מס

רשימת מלכי המערב אשר העלו מס בשנת 8 לתגלת פלאסר ג' 738 ) לפםה"נ ) באה באנאלים אחרי הטקסט בכתובת , 8 וכשש עשרה שורות מפרידות בין שני הקטעים בהם נסקרו קרבות בארמים ממזרח לחידקל . תאריך הרשימה נקבע לפי השורה הבאה מיד אחריה והפותחת את הדיווח על אירועי השנה התשיעית למלך . בין מעלי המס נמצא מנחם השומרוני , אך אין זו הפעם הראשונה שמדווח על תשלום מס ממלך ישראל ; לרישום קודם במקצת ראו כתובת . 10 מהדורה : Tadmor , Tiglath-pileser /// , Annals 13 * -14 * , pp . 68-71 , lines 10-12 ; 1-5 תרגומים : ANET , p . 283 ; TPOA , pp . 98-99 ; TUAT 1 / 4 , p . 371 ; COS 2 , p . 285 " -I" . 13 * קיבלתי מס מכשתשפ מכמח , רצין מארם דמשק , מנחם משומרון , 5-1 , 14 * י .-. ? : -:- . י ' ' 1 1 חירם מצור , שפטבעל מגבל , אורכ מקוה , פסרס מכרכמיש , אנאל מחמת , פנמו משמאל , תךחלר מגךגם , סלמל ממלד , ךךאל מכסכ , וסךמ מתבל , אשחת מתנ , ארבל מתחנ , תחמ מאשתנד , ארמ מחבשנ , זבב מלכת הערבים - זהב , כסף בדיל , ברזל , עורות פילים , שנהבים , בגדים צבעוניים , כותונות , צמר תכלת וארגמן , עצי הבנים , עצי אשכרוע , כל דבר יקר לאוצר...  אל הספר
מוסד ביאליק