כתובת 8. קטע אנאלים משנת 738 - פרשת עזריהו

הפרשה המדווחת כאן התרחשה בשנת 738 ועניינה בעזריהו שעמד בראש המורדים באשור באזור חמת . בפרסום הראשון של הטקסט ( בשנת ( 1869 הניח ג'ורג' סמית שיש לצרף אליו לוח חומר שבור ( K 6205 ) ובו נמצא השם "יאך , " התעתיק האשורי של השם 'יהודה , ' שלדעת סמית היתה ארצו של עזריהו . במשך כמאה שנה התדיינו המלומדים בנכונות זיהוי זה והיו שהציעו שיאך היא שמאל בצפון סוריה . תדמור ( תשכ"ב ) סבר אמנם שהכוונה לממלכת יהודה ולעזריהו מלך יהודה . אך בדיקה חדשה של שבר הלוח העלתה כי יש לחברו אל שבר לוח אחר שכלל אינו שייך לימי תגלת פלאסר ג' ( נאמן ; ראו כתובת . ( 26 כך נשאר עזריהו שבאנאלים של תגלת פלאסר ג' ללא זיהוי ודאי , הן למוצאו והן לממלכתו . מכל מקום , המרד בתגלת פלאסר גי בשנת 738 היה כולו בארץ חמת והוא הסתיים בהגליית תושבים ובסיפוח האזור לאשור . הקטע שבור מאוד והטקסט הושלם חלקית על פי קטעים מקבילים . מהדורה : Tadmor , Tiglath-pileser /// , Annals , no . 9 * , pp . 58-63 תרגומים : ANET , pp . 282-283 ( לתרגום זה מצורף K 6205 ולכן אינו מעודכן ;( TPOA , pp . 97-98 ; TUAT 1 / 4 , pp . 370-371 ; COS 2 , p . 285 ... 1...  אל הספר
מוסד ביאליק