כתובת 7. מצבת פזרג'יק

מצבה זו נתגלתה ליד הכפר מרעש בזמן הקמתו של סכר פזרג'יק שבדרום מזרח תורכיה . שתי כתובות שונות חרותות עליה , הקדומה מימי אדד נרר ג' כשהמצבה שימשה כאבן גבול אשורית בגבול בין כמח וגךגם . בצדה האחורי חרותה כתובת שנייה מימי שלמנאסר ד' ובה דיווח על מסע לדמשק שהכנעתה מיוחסת לשמש אל התרתן , דוגמה לעצמאותם של פקידי ממשל בתקופה מהדורה : Grayson , Assyrian Rulers 3 , no . I , pp . 239-240 תצלום : ; V . Donbaz , ARR 1 M 8 ( 1990 ) , Figures 9-16 איור , עמ' 30 שלמנאסר , מלך עז , מלך אשור , בן אדד נרר , מלך עז , מלך התבל , מלך 3- « אשור , בן שמש אדד , מלך ארבע כנפות ( הארץ . ( כאשר שמש אל התרתן הלך אל ארם דמשק , את מנחת חזיון מארם 10-4 דמשק - כסף , זהב , ארד , מיטת מלכותו , כיסא מלכותו , בתו עם נדוניה  אל הספר
מוסד ביאליק