פרק שלישי שלמנאסר הרביעי

התיעוד ההיסטורי מימי שלמנאסר ד' 773-782 ) לפסה"נ ) דל ביותר . שרים ומושלים שלטו באשור ביד רמה . 'הכרוניקה האפונימית' מלמדת שבימיו נוהלו שישה מסעות נגד אררט . אבל אשור לא זנחה לגמרי את המערב , ועדות לכך הרישום על יציאה אל "הר הארזים" ( בשנת ( 775 ואל "דמשק" ( בשנת . ( 773 כבדה , רכוש היכלו ללא מספר - קיבלתי ממנו . 20-11 בשובי ( מדמשק , ( נתתי את אבן הגבול הזו לאשפללמ מלך כמה . מי שיקח אותה מיד אשפללמ , בניו , בני בניו , ( האלים ) אשור , מרדך , אדד , סין , שמש , לא יעמדו בדינו 0 ) לא ישמעו לתפילתו . לו תשנבר c ארצו במהרה כלבנה . לא עוד יתן עצה למלך . תועבת אשור אלי , 0 ) סין היושב בחרן . 10-4 שמש-אל התרתן היה מהאישים הבולטים ביותר באשור במחצית הראשונה של מאה ; 'ח שלוש פעמים היה אפונים ( בשנים . ( 752 , 770 , 780 שלא כמקובל , הקים מצבות להנצחת מפעליו האישיים ועליהן כתובות בסגנון מלכותי ; ראו איקדה , עמ' . 290-281 מנחת חזיון מארם-דמשק . בסוף המאה , 'ט מלך בדמשק בן הדד בן חזאל ולא ידוע אם בינו ובין חזיון ( Hadianu ) היה מלך נוסף ( וזאת בהנחה ש"מראי" המוזכר בכתובת אדד נךך ג' הוא בן הדד ; ראו...  אל הספר
מוסד ביאליק