המצבה מפזרגייק, פנים (המוזיאון בקהרמאן־מרעש, תורכיה)