כתובת 6. מצבת תל א־רמאח - הכנעת מלכי המערב

מצבת שיש שנתגלתה בשנת 1969 בידביר' ליד בימה במקדש ניאו אשורי בתל א רמאח ( הוא זמח העתיקה ) שבעיראק כששים ק"מ ממערב למוצול . גובהה 1 . 30 מ' ורוחבה בבסיסה 0 . 69 . 'מ חרותה עליה דמות המלך בלבוש מלכותי טיפוסי , כשבשמאלו שרביט וימינו קמוצה ומורמת לפני פניו בתנועה המסמלת הערצה לאלים . שמונה סמלי אלים מכתרים את ראשו מלפנים ומאחור . מתוך 21 השורות שנחקקו במצבה , תשע האחרונות מחוקות כמעט כליל , אך מתוך השרידים ניתן לשחזרן . בקטע המחוק נמסר על הענקת ערים על ידי המלך לנרגל אךש שהיה מושל באזורים נרחבים ממערב לאשור . כשסר חנו של מושל רב השפעה זה , דאגו מתנגדיו למחוק את זכרו . החידוש בכתובת זו לעומת הכתובות האחרות הדנות בפעולות אדד נךך גי במערב הוא באזכור שמו של יואש מלך ישראל כמעלה מס לאשור . מהדורה : Grayson , Assyrian Rulers 3 , no . 7 , pp . 209-212 ; S . Page , "A Stela of Adad-Nirari III and Nergal-Eres from Tell Al Rimah" , Iraq 30 ( 1968 ) , pp . 139-153 תרגומים : TPOA , p . 94-95 ; WAT 1 / 4 , p . 368 ; COS 2 , pp . 275-276 תצלום : ; S . Page , Iraq 30 ( 1968 ) , pi . xxxviii איור , עמי 2...  אל הספר
מוסד ביאליק