כתובת 5. מצבת סבע - הקרב על דמשק

מצבה זו נתגלתה בסבע , דרומית לגיבל סנג'ר , ממערב לגבול עיראק וסוריה , ועליה כתובת הקדשה לאל אדד המכילה את שבחי המלך וסיכום פעילותו הצבאית במערב . המצבה הוקמה , ככל הנראה , על ידי המושל נרגל ארש אשר שמו מופיע בחלק האחרון של הכתובת ; תאריך הקמתה הוא שנת 797 ( או מעט אחריה , ( השנה בה נרגל ארש קיבל לשליטתו את העיר חנךנ כמענק . הקטע המובא כאן מקביל לשני הדיווחים האחרים על פעולות צבא אשור במערב ( השוו כתובות 4 ו , ( 6 ויש להשוות את שלושתם בשחזור התמונה ההיסטורית . מהדורה : Grayson , Assyrian Rulers 3 , no . 6 , pp . 208-209 תרגומים : ANET , p . 282 ; TPOA , pp . 93-94 ; TUAT 1 / 4 , p . 369 ; COS 2 , pp . 274-275 תצלום : ANEP , no . 444 20-n בשנה החמישית לשבתי בגדולה על כס מלכותי , גייסתי את הארץ וציוויתי את צבאות אשור העצומים ללכת אל ארץ חת . עברתי את הפרת בגאותו . מלכי [ חת ] הרחבה שבימי שמש אדד אבי התחזקו , מנעו את נמתנות [(?) יהם . בדבר האל אשור , מרדך , אדד , אשתר , האלים התומכים בי , זוהר האימה הממם והם אחזו ברגנלי . [ מס ומנחנה ] [ ... ] xx x הביאו לאשור 0 ) קיבל [ תי [ ... ציוויתי ...  אל הספר
מוסד ביאליק