כתובת 4. לוח אבן מכלח - כניעת המערב לאשור

חלקו העליון של לוח אבן גדול שנתגלה בכלח , אשר הושאר בתל על ידי החופרים אחרי שנעשה ממנו דפוס נייר , מוכר היום רק מהעתק שהודפס בקובץ הראשון של כתובות בכתב יתדות שראה אור בשנת 1861 ( ראו גרייסון . ( מהדורה : Grayson , Assyrian Rulers 3 , no . 8 , pp . 212-213 ; H . Tadmor , "The Historical Inscriptions of Adad-Nirari III" , Iraq 35 ( 1973 ) , pp . 148-150 תרגומים : ANET , pp . 281-282 ; TPOA , pp . 95 ; WAT 1 / 4 , pp . 367-368 ; COS 2 . pp . 276-277 5-1 היכל אדד נךך מלך גדול , מלך עז , מלך התבל , מלך אשור , מלך אשר ( האל ) אשור מלך האגג בחר בו בצעירותו , העניק לו מלכות ללא מתחרה , ( האלים ) היטיבו את רעייתו כצמח החיים לבני אשור 0 ) הם כוננו את כיסאו . כוהן קדוש , הדואג ללא הרף למקדש אשך , המקיים את פולחן אכר , היוצא ( למלחמה ) בתמיכת אשור אדונו , שהכניע לרגליו את המלכים מארבע כנפות הארץ . " -5 הכובש מן הר סלנ אשר במזרח השמש , את ארצות נמר , אלפ , חךחר , אךזיש , מס , מדי , גזלבנך על כל סביבותיה , מנ , פךסא , אלבךי , אבךךנ , נאך על כל מחוזותיה , אנךי שמקומה רחוק , הר בךח לכל אורכו , עד הים...  אל הספר
מוסד ביאליק