פרק שני אדד־נרר השלישי

אדד נרר גי 783-810 ) לפסה"נ , ( היה בנו של שמש אדד ה' והמלכה סמרמת ( סמיראמיס האגדית . ( באופן חריג המלכה מוזכרת בכמה כתובות כמשתתפת לצד בנה במסעות צבאיים נגד אךפד . מסורות קלסיות מאוחרות מייחסות לה שלטון עצמאי ופעילות מפליגה , אך אין לסמוך עליהן ( ראו שראם . ( גם אין בתיעוד האשורי תמיכה להצעה שהיא היתה עוצרת בצעירותו של אדד נרך . בימי שלטונו של אדד נרר ג' עלו לגדולה שרים ופחות שנטלו לידיהם סמכויות מפליגות , האדירו את שמותיהם ( ליד שם המלך ) בתיאורי ניצחונותיהם בשדה הקרב , והביאו להחלשת מעמד המלוכה באשור . מימי אדד נרר ג' שרדו רק שברי כתובות סיכום ומספר לוחות הקדשה . לאחרונה נתגלו שתי מצבות שהוקמו בימיו ואשר שימשו כאבני גבול בין ארפד וחמת ( השוו כתובת . ( 7 ענייני המערב ובמיוחד העיר דמשק תופסים בהן מקום מרכזי . חזרתה של אשור לדרום סוריה לאחר העדרות של יותר משלושה עשורים הקלה מעל ממלכות האזור , כולל ממלכת ישראל , את הלחץ הארמי , והן העלו מס לאשור .  אל הספר
מוסד ביאליק