כתובת 3. שבר לוח (?) משנת 18 לשלמנאסר השלישי

קטע זה הוא כל מה ששרד מטקסט אנאליסטי גדול יותר . המקור נשאר באתר ( כנראה כלח ) ואבד , והוא ידוע רק מדפוס נייר שעשו החופרים , הנמצא היום במוזיאון הבריטי . הכתוב מתאר את אירועי שנת , 841 ובהם כניעתו של יהוא . מהדורה : Grayson , Assyrian Rulers 3 , no . 8 , p . 48 , lines 1 " -27 " תרגומים : ANET , p . 280 ; TPOA , pp . 87-89 ; TUAT 1 / 4 , 365-366 ; COS 2 , p . 267 ףע בשנת 18 למלכותי עברתי בפעם ה 16 את הפרת . חזאל מארם דמשק בטח בהמון חייליו וגייס את חייליו הרבים . 13- « את הר שניר , פסגת הר אשר מול הלבנון , שם לו למבצר . נלחמתי בו והנחלתי לו מפלה . 16 , 000 מלוחמיו הכיתי בחרב . לקחתי ממנו 1121 מרכבותיו , 470 פרשיו יחד עם מחנהו . 21-1 " הוא נמלט על נפשו . רדפתי אחריו וסגרתי אותו בדמשק עיר מלכותו . כרתי את גניו . הלכתי עד הרי חורן ( חערים ללא מספר הרסתי , עקרתי ושרפתי באש . ( את ) שללן לאין מספר שללתי . 27-22 הלכתי עד הר בעל ראש אשר מול הים , והצבתי שם את צלם מלכותי . ביום ההוא קיבלתי מנחה מן הצורים , הצידונים , ויהוא בן עמרי . 5-1 מקביל לרישום כאובליסק השחור . ראו כתובת . 2 13-6 חזאל התב...  אל הספר
מוסד ביאליק