שני סופרים אשוריים רושמים חללים במהלך קרב. מתוך תבליט מארמון אשורבנפל בנינוה (המוזיאון הבריטי)