תוכן העניינים

בפתח הספר ה רשימת הקיצורים י-יד מפה : ארץ ישראל במאות ד- 'ח לפסה"נ טו מבוא 7-1 פרק ראשון : שלמנאסר השלישי 21-9 כתובת . 1 המונולית מפרח 15-9 כתובת . 2 האובליסק השחור 19-15 כתובת . 3 שבר לוח (?) משנת 18 לשלמנאסר השלישי 21-19 פרק שני : אדד נךר השלישי 29-23 כתובת . 4 לוח אבן מכלח - כניעת המערב לאשור 26-23 כתובת . 5 כתובת סבע - הקרב על דמשק 27-26 כתובת . 6 מצבת תל א ך מאח - הכנעת מלכי המערב 29-27 פרק שלישי : שלמנאסר הרביעי 32-31 כתובת . 7 מצבת פזרג'יק 32-31 פרק רביעי : תגלת פלאסר השלישי 56-33 כתובת . 8 קטע אנאלים משנת - 738 פרשת עזריהו 36-34 כתובת . 9 קטע אנאלים משנת - 738 רשימה של מעלי מס 38-36 כתובת . 10 המצבה מאיראן - רשימה של מעלי מס 41-38 כתובת . 11 כתובת סיכום - רשימה של מעלי מס בשנת 43-41 734 כתובת . 12 כתובת סיכום מס' 46-43 9 כתובת . 13 כתובת סיכום מם' 49-46 4 כתובת . 14 כתובת סיכום מס' 52-50 8 כתובת . 15 קטע אנאלים משנת 732 לפסה"נ 54-52 כתובת . 16 קטעי אנאלים - כיבושים בגליל 56-54  אל הספר
מוסד ביאליק