אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט'-ו' לפסה"נ

מרדכי כוגן בסדרה זר יצאו לאור משה גרינברג ( עורך ) פרשנות המקרא היהודית , פרקי מבוא חיים רכין ( עורך ) תרגומי המקרא , פרקי מברא יעקב ליכט ( עורך ) מועדי ישראל עמנואל טוב ביקורת נוסח המקרא חיים רבין שפות שמירת יאירה אמית ספר שופטים אמנות העריכה שמואל אחיטוב אסופת כתובות עבריות חברך רביב החברה בממלכות ישראל ויהודה דניאל סיון דקדוק לשון אוגרית אלישע קימררן ארמית מקראית פרנק פולק הסיפור במקרא יאיר הרפמן שלמות פגומה זאב ויסמן סטירה פוליטית במקרא בלהה ניצן תפילת קומראן ושירתה אוריאל סימון קריאה ספרותית במקרא r סיפורי בביאים הרמן גונקל אגדות כראשית ספרות המקרא משה ענבר יהושע וברית שכם יצחק קלימי ספר דברי הימים כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים  אל הספר
מוסד ביאליק