מפתח המחברים

אאורבך , אריך 155 , 151 , 19 אבסטדו , קלוד 151 אדורנו , תאודור 151 , 34 , 10 , 9 אולדנבורג , זואה 101 , 23 אזרחי , סידרה דקובן 150 , 33 אלטר , רוברט 153 , 151 , 63 , 56 , 53 אלכסנדר , אדוארד 146 , 68 , 59 , 37 אנוי , ז'אן 74 אנטלם , רוברט 150 , 137 , 47 , 38 אראגון , לואי , 151 , 149 , 102 , 23 , 20 , 19 155 ארון , ריימון 153 , 151 , 16 , 15 , 14 ארטל , רחל 152 , 67 ארנדט , חנה 59 אש , שלום 107 באואר , יהודה 151 , 33 בארת , רולנד 153 , 151 , 40 , 35 בובואר , סימון דה 128 , 26 בודלייר , שרל 151 , 18 בונדי , פרנסואה 145 , 57 בונדי , רות 10 בוסמז'יאן , חמידה 150 בורוביץ , ' מיכאל 150 בורוד , ויליאם 64 בורכררט , וולפגנג 110 בטלהיים , ברונו 151 , 41 , 14  אל הספר
מוסד ביאליק