קראו בכותר - ההשמדה בראי הבדייה הספרותית : היסטוריה והצגתה ברומן