יצירות שנזכרו בספר ותורגמו לעברית

אאורבך , אריך , מימזיס ( תרגם ברוך קרוא . ( ירושלים , מוסד ביאליק , . 1961 אראגון , לואי , הקומוניסטים ( תרגמה עדה צמח , ( תל אביב , הקיבוץ המאוחד , . 1950 , — פעמוני באזל —רומאן ( תרגם חיים אברבאיה , ( מרחביה , הקיבוץ הארצי השומר הצעיר , . 1952 בל , היינריך , איפה היית אדם ? ( תרגם נחמן בן עמי , ( גבעתיים , מסדה , . 1977 , — ביליארד בתשע וחצי ( תרגם בצלאל וכסלר , ( תל אביב , זמורה ביתךמודן , . 1977 , — המוקיון ( תרגם בצלאל וכסלר , ( תל אביב , זמורה ביתן מודן , . 1971 , — הרכבת נהגה לדייק ( תרגם אברהם הוס , ( גבעתיים , מסדה , . 1982 — ו תמונה קבוצתית עם גברת ( תרגם חיים איזק , ( תל אביב , זמורה ביתן מודן , . 1973 בלו , סול , הרצוג ( תרגם עורר פלד , ( תל אביב , זמורה ביתן , . 1992 , — כוכבו של מר סאמלר ( תרגם משה זינגר , ( זמורה ביתן , . 1994 גארי , רומן , חינוך אירופי ( תרגם אביטל ענבר , ( תל אביב , ספריית מעריב , . 1986 , — שורשי השמים ( תרגם מרדכי שניאורסון , ( ירושלים , כתר , . 1988 , — ריקודו של ג'ינגיס כהן ( תרגמה אתי בנימיני , ( חולון , כנרת , . 1998 , — ( אמיל , אז'ר , ( חרדתו ש...  אל הספר
מוסד ביאליק