ביבליוגרפיה

גארי , רומן ( Gary , Romaim ) רומנים Education europeenne , Paris , Gallimard , 1945 Les racines du del , Paris , Gallimard , 1956 Frere Ocean : La danse de Gengis Cohn , Paris , Gallimard , 1967 Les oiseaux vont mourir au Perou , Folio , Paris , Gallimard , 1975 La vie devant soi ( pseudonyme : E . Ajar ) , Paris , Mercure de France , 1975 L ' angoisse du Roi Salomon , Paris , Gallimard , 1979 מאמרים , ראיונות Frere Ocean : PourSganarelle , Paris , Gallimard , 1965 ראיון עם פי בונדי : La nuit sera calme , Paris , Gallimmard , 1974 , 1976 ביקורות ורדי , , 'ש 'כפילו של אלוהים / מעברות , ז ( תש"מ . ( Pfeffercorn , E . '" The art of survival " : Romain Gary ' s The Dance of Gengis Cohn ' , Modern Language Studies , X / 3 ( Fall 1980 ) בלו , סול ( Bellow , Saiil ) רומנים Dangling Man , New York , Vanguard Press , 1944 The Victim , New York , New American Library , 1947 Herzog , New York , Viking Press , 1964 Mr Sammler ' s Planet , New York , Viking Press , 1969 ספרים מתורגמים לצרפתית הנזכ...  אל הספר
מוסד ביאליק