4. ויליאם סטיירון בחירתה של סופי

עשרים שנה לאחר שפגש את סופי , סטיירון נוטל על עצמו לכתוב את האירוע כרומן . אולם מטרתו בבחירתה של סופי חורגת מסיפור גורלה של הגיבורה , שכן הוא שואף לפרש באמצעותו את ההיסטוריה , 'להתעמק בטבעו האמתי של הרוע , ' הרוע המוחלט המסומל לדעתו באושוויץ . הרומן של סטיירון הוא רומן חניכה אמריקני רחב יריעה , שסיפור המעשה שלו מתפתח בשני מישורים : המישור האחד —סיפור ההרפתקאות הניו יורקיות וחינוכו המיני של סטינגו , סופר מתחיל שהגיע זה מקרוב ממולדתו וירג'יניה , והמישור השני—וידויה של ניצולת אושוויץ , הקטוע והגדוש בפרשנויות W . Styron , Sophie s Choice , New York , Random House , 1979 = Le Choix de Sophie . 114 Paris , Gallimard , 1981 ובהערכות של המספר ולעתים גם של המחבר על אודות האירועים . האחדות הניראת לעין של היצירה יסודה במספר והאחדות העמוקה יסודה בפרטים ( correspondences ) המתאמים שבין שני המישורים , שיידונו בהמשך , והמאיירים את הנושא העיקרי : האוניברסליות של הרוע . שני הסיפורים —זה של סטינגו ושל סופי — המלווים מראשיתם במוות , מתפתחים בקרשנדו עד השיא . בסוף מסתיימת בהצלחה תקופת חניכתו המינית של המס...  אל הספר
מוסד ביאליק