1. הרהורים כלליים

כאשר רצו הנאצים לכונן סדר עולם חדש , ליצור גזע טהור שבו ימיר החייתי את הרוחני , הם השתדלו בשלב הראשון ליצור תנאים האמורים לדעתם להפוך את היהודי לחיה . המכונה הענקית המכווננת בתחכום היתה אמורה לאפשר להם לראות את היהודי ככזה . אך מדוע דווקא היהודי ? מפני שמסורת אנטי יהודית רבת שנים הקלה על הדבר . זה מאות שנים שמיתוס היהודי המושרש במנטליות המערבית שולל מהיהודי מהות אנושית צרופה . הכנסייה בזהותה את העם היהודי עם קין ועם יהודה איש קריות , הפכה את כלל היהודים , כלומר קבוצת אנשים ממשיים ונבדלים זה מזה , לדמות דמיונית אחת , 'היהודי , ' ובכך עיצבה את תדמיתו בדמיונם של הנוצרים ובמכלול דימוייהם . תחילה הואשם היהודי ברצח אל , ובהמשך הפך להתגלמות השטן וירש את תכונותיו . מכאן ואילך לא סימן עוד המסמן 'יהודי' אדם , כלומר מציאות חיה ומוגדרת , אלא יצור מיתי —מעין חיה , שפניה האנושיים מוליכים שולל , גשמית ועל טבעית , מושכת ומבעיתה בה בעת—שסביבו התגבשו הפוביות של הנוצרים . כך חל היפוך , שהעניק למיתוס תוקף של מציאות והמציאות התקבלה כשקר , דרך פעולה שהיטלר שכללה עד תוצאותיה הקיצוניות . מלבד זה המטמורפוזה שע...  אל הספר
מוסד ביאליק