מיתולוגיות ארגוניות

הכול כתוב פתיח ן יו ^ ראל כ " ץ במדור זה מובאים הפעם שישה קטעים שנכתבו כולם במפגש אחד , שהתקיים הימים הם ימי מלחמה בצפון , המכונה "מלחמת לבנון השנייה " ( מלחמה שלא מיד ורק לאחר חדשים רבים ניתן לה שם רשמי מוסכם . ( חמשת הכותבים התכנסו בן שעתיים , בידיעה שישמש לצורך כתיבה אישית שעיקר עניינה היחסים בין בישראל . הטקסטים נכתבו במקום , בעקבות הנחיות שניתנו למשתתפים ( להביא על חלום , לכתוב מכתב לנמען . ( "אחר" החיבורים מובאים כמעט ללא עיבוד או למוטיבים משותפים הקשורים בחיים יחד של בני קבוצות לאומיות שונות בישראל כתיבה בכלל , ובאירוע קבוצתי בפרט , הוא גם ביכולת להעלות חומר לא מודע , שערכו ההבנה של מה שמפעיל אותנו . הכתיבה המידית , שאין עמה השהיה או עיכוב , מציעה בו שימוש ספונטאני ויום יומי בשפה , צוהר לתכנים בעלי רלוונטיות , באותו אופן גם אסוציאציות חופשיות , לצד אמירה אישית . החומר הכתוב נותן ביטוי גם בארגונים והמשמשת כמתווכת בין משמעויות משותפות . ארגונים רוויים בסיפורים , בחלומות ובטקסטים , שדרכם משתקפות מיתולוגיות של שפת יום יום , שבאמצעותם נגלים כוחות יסודיים יותר המעסיקים אותנו . ככל שתת...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני