בית משותף? ניתוח שני דפי־בית באתרי אינטרנט כארטיפקטים המשקפים תפיסות יסוד ביחסי יהודים־פלסטינים

תמר בליץ 11 רדה וסרמןי במאמר זה ננתח שני דפי בית ( home page ) באתרי האינטרנט של שני ארגונים יהודים פלסטינים - יתמות קרן אברהם ותעאיוש - אשר קוראים לדו קיום ערבית . דף הבית הפך בשנים האחרונות לארטיפקט ארגוני חשוב , המהווה מעין כרטיס שכך , הארגונים משקיעים מחשבה רבה בעיצובו באופן שיעביר את המסרים ולקהלו . במונחיו של גופמן ( 1989 ) דף הבית הוא קדמת הבמה , שאותה מבקש במטרה לייצר ולהבנות את הרושם הרצוי מבחינתו . ואולם , ככל ארטיפקט ארגוני , מבט ביקורתית חושפת - לצד הרמה המודעת של המסרים הגלויים והמכוונים - ובלתי מודעים , המאפשרים ללמוד על הנחות היסוד הארגוניות . במלים אחרות , הארגוניים מוצאים את דרכם אל קדמת הבמה , ומאפשרים למתבונן הביקורתי ללמוד הבלתי מנוהלים והבלתי נשלטים . במאמר זה נתייחס לשתי הרמות ולקשר ביניהן ניתוח הן של התכנים המילוליים והן של הרמה החזותית . אנו גם ננסה ללמוד דרכם בין יהודים לערבים כפי שהם משתקפים בהם . חשוב לנו לציין כי במסגרת זו ננתח הראשי באתרים , ללא התייחסות לקישורים ולדפי המשנה . זאת בהנחה כי דף הבית את הרושם הראשוני העז ביותר , ולכן מראש מושקעת מחשבה רבה בתכנ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני