על הדיאלוג בין פלסטינים ליהודים בזירה הארגונית הישראלית

כ " ץ | מתוק חלבי | גבי ניימן ן ג ' אבר עסאלקה | יובל פיורקו | רול 1 רוזן שסיגליץ ו מיכאל שסרנברג ו שהירה שלבי לאורך השנים נצבר ניסיון רב בקיום הידברות בין פלסטינים ליהודים בישראל תוך חתירה לשוויון גובר בין אזרחי המדינה הפלסטינים והיהודים , וחיפוש תנאים ביטוי של קולקטיב בחברה פלורליסטית ( בנזימן , תשס " ז ; רייטר , ; 2005 חלבי , גיל , . ( 1995 שלא כמו הלמידה והידע שקידמו מפגשים בין קבוצתיים , נדירה מאוד לאפשרות של הידברות בין יהודים לפלסטינים בתוך ארגונים ובזיקה לעבודה במסגרתם . זאת למרות שברור שיש אפיונים מייחדים להידברות הבין קבוצתית עבודה : הרכב המשתתפים אינו אקראי , לקשר ביניהם יש עבר וצפוי לו גם עתיד , הייררכיה וחלוקת תפקידים בין המעורבים , וכן קיימת במפגש נוכחות של המשימות התובעות התייחסות , ושהן בדרך כלל העילה לכינוס המשותף של האנשים . אנו מניחים כי הקונפליקט בין יהודים לפלסטינים , כפי שהוא מתקיים בעת זו , תהליכים יסודיים בחברה הישראלית והן על הפרקטיקה הארגונית , אף שנדיר שני אלה . התפתחות התיאוריה בדבר התערבות ותהליכי שינוי בארגונים מזינה ניתן להשתמש בעבודה ייעוצית כאמצעי בעל ע...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני