עבודה עם "אחרים"

בימינו לא ניתן יותר לדבר על מציאות כעל משהו אמיתי . מה שניתן לעשות הוא מציאות ברבים - קרי , מציאויות . ובכל זאת אנו חיים את חיינו בתחושה כי במובן סביבות שהן יותר אמיתיות מאחרות . אפשר לתת דוגמה לתחושה זו : באופן פרדוקסאלי בבוקר מהמיטה יש לנו תחושה יותר אמיתית או ממשית מאשר בעת צפייה בסרט הסרט המוקרן בקולנוע אינו אמיתי מבחינתנו ( ומי שחושב אחרת ייאלץ כנראה ספת הפסיכיאטר , ( הרי מידת האמיתות של הצפייה בקולנוע מוטלת בספק . ובכל וגם הישיבה בקולנוע אינם רחוקים ממה שאנו מגדירים כמציאות אמיתית , הגדרה להרחיב עליה בקונטקסט של המאמר הנוכחי ( זוהי מין התחמקות מלהרחיב את בשלב זה . ( התבקשתי לכתוב על מפגשים בין תרבותיים במקום העבודה . נראה שקשה המשמעות של מפגשים סתמיים המתנהלים במקום העבודה , ועל כן אגייס למטרה " רב תרבותיות , " שדרכו ניתן להבין את מה שנחשב יום יומי . מפגשים בעבודה למפגש הביךתרבותי הנעשה באופן יזום ישנה התייחסות רבה במחקר ( ניתן לעיין Maoz , 2004 ; Walter & Paul , 2004 ; Stephan & Stephan , 2001 ; Weiner , 1998 הביךתרבותיים המתועדים הללו אמיתיים - אין בכך ספק , הם הרי מתרחשים זאת ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני