תרשים ‭:0.2‬ שני ‭on'Y‬ עיקריים ב00ורות הרלוונסיות